Archive for the ‘Hukum & HAM’ Category

Menyoal Unit Satgas Saber Pungli di Daerah

Posted by: effanzulfiqar on November 16, 2016

Keprihatinan Buat “Madina”

Posted by: effanzulfiqar on May 22, 2013

Anas dan Halaman Berikutnya…

Posted by: effanzulfiqar on March 6, 2013

DPR Versus Dahlan Iskan

Posted by: effanzulfiqar on November 26, 2012

Menyoal Efektifitas SE Mendagri

Posted by: effanzulfiqar on November 14, 2012